top of page
Sertifikater

Oksnes Services og Motordeler AS er kvalifisert og har fornyet sertifikatet frem til 24.06.2022.

 

TransQ er en del av Achilles, og beskrives som "Administrasjon av leverandørinformasjon for den nordiske transportindustrien", og er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren.

transq_logo

Løsningen tilbyr oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon, og muliggjør også mer effektive anskaffelser i samsvar med EUs regelverk. Med mer enn 2300 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, gir TransQ en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette letter og korter ned anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

 

Bransjenettverket TransQ ble lansert i 1998 og utvikles kontinuerlig i samarbeid med innkjøperorganisasjoner i den nordiske transportsektoren for å dekke de fleste behov innenfor leverandøradministrasjon.

trans_q_2021.png.png
bottom of page